O projektu

Identifikace projektu

Název projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V
Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156

Investiční priorita 2. 1 Aktivní začleňování
Program podpory Operační program Zaměstnanost
Poskytovatel podpory Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Realizátor projektu Jihočeský kraj
Termín realizace 1. 10. 2018 - 31.3. 2022

Obsah a cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb (zejména služeb prevence) na území Jihočeského kraje. Kvalitní sociální služby budou za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu zajištěny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, snahou je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického, kulturního a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich návrat na trh práce. Podpora sociálních služeb bude poskytována v návaznosti na plánování sociálních služeb za účelem optimalizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, prováděné v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na obodbí 2019 - 2021.

V rámci projektu budou finančně podpořeny základní činnosti poskytovatelů sociálních služeb vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a to na základě poskytnutí projektové dotace v rámci dotačního programu.

Cílové skupiny projektu

V rámci projektu budou podpořeny následující druhy sociálních služeb:

 • Azylové domy
 • Sociálně terapeutické dílny

Prostřednictvím vymezených druhů sociálních služeb budou podpořeny osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením, mezi které v tomto případě patří:

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
 • Imigranti a azylanti
 • Osoby bez přístřeší
 • Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané
 • Rodiče samoživitelé
Název projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.
Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001897

Investiční priorita 2. 1 Aktivní začleňování
Program podpory Operační program Zaměstnanost
Poskytovatel podpory Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Realizátor projektu Jihočeský kraj
Termín realizace 1. 11. 2015 - 30.4. 2019

Obsah a cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných druhů sociálních služeb (zejména služeb prevence) na území Jihočeského kraje. Kvalitní sociální služby budou za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu zajištěny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, snahou je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického, kulturního a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich návrat na trh práce. Podpora sociálních služeb bude poskytována v návaznosti na plánování sociálních služeb za účelem optimalizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, prováděné v souladu s přípravou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje.

V rámci projektu budou finančně podpořeny základní činnosti poskytovatelů sociálních služeb vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Příjemci podpory budou vybráni po posouzení nabídek na zajištění poptávané kapacity a kvality vymezených sociálních služeb předkládaných v rámci výběrových řízení vyhlašovaných v průběhu realizace projektu.

Cílové skupiny projektu

V rámci projektu budou podpořeny následující druhy sociálních služeb:

 • Podpora samostatného bydlení
 • Azylové domy
 • Domy na půl cesty
 • Intervenční centra
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Terénní programy
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Nízkoprahové denní centrum

Prostřednictvím vymezených druhů sociálních služeb budou podpořeny osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením, mezi které v tomto případě patří:

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
 • Imigranti a azylanti
 • Osoby bez přístřeší
 • Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané
 • Rodiče samoživitelé