Dokumenty a formuláře

PODKLADY K PROJEKTU "PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI V"

Předpokládaný harmonogram realizace projektu (verze k 29.11.2018.doc)

Metodika dotačního programu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V" (.pdf)

Návrh veřejnoprávní smlouvy (.pdf)

Výzva k předložení žádosti o projektovou dotaci (.pdf)

Formulář Žádosti o projektovou dotaci (.xlsx, oprava)

 

PODKLADY K PROJEKTU "PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI IV"


Dokumenty k závěrečné monitorovací zprávě

Pokyny k závěrečné monitorovací zprávě projektu (verze 01, .pdf)

Formulář závěrečné monitorovací zprávy (.xlsx)


Dokumenty k monitorací zprávě:

Pokyny pro zpracování monitorovací zprávy (verze 01, .pdf)

Formulář monitorovací zprávy (verze 01, .doc)

Formulář Soupisky účetních dokladů (verze 02, .xlsx)

Vzor faktury, (verze 01, .doc)

Přehled monitorovacích indikátorů - část 1 pro všechny sociální služby, (verze 01, .xlsx)

Přehled monitorovacích indikátorů - část 2a pro sociální služby AD, DNPC, (verze 01, .xlsx)

Přehled monitorovacích indikátorů - část 2b pro sociální služby STD, TP, IC, NDC , (verze 01, .xlsx)

Přehled monitorovacích indikátorů - část 2c pro sociální služby SASRD, (verze 01, .xlsx)

Přehled monitorovacích indikátorů - část 2d pro sociální službu PSB, (verze 01, .xlsx)

 

Ostatní dokumenty:

Nejčastější otázky a odpovědi, (verze k 23. 8. 2016, .pdf)

Povinnosti vyplývající ze Smlouvy o zajištění sociální služby, (verze 01, .pdf)

Manuál publicity OPZ + Loga OPZ (verze 01, .pdf)

 

Metodiky k projektu:

Metodika způsobilých výdajů (verze 03, .pdf), Příloha č. 1 Metodiky způsobilých výdajů (verze 03, .pdf)

Metodika k vykazování monitorovacích indikátorů (verze 02, .pdf)

Vzor Poučení o zpracování osobních údajů (verze 01, docx)

Vzor Poučení o zpracování osobních údajů - od 25. 5. 2018 (verze 01, docx)

Vzor Monitorovacího listu podpořené osoby - od 25. 5. 2018 (.docx)

 

Dokumenty k vyrovnávací platbě:

Přehled získaných finančních podpor 

Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů poskytovatele sociální služby za rok 2016(.xlsx)

Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů poskytovatele sociální služby za rok 2017 (.xlsx) 

Pokyny k vyplnění jednotlivých typů finančních podpor (verze 02, .pdf)

Prezentace:

Seminář „Právní rámec financování sociálních služeb“ - prezentace